Årsredovisning-Alltransport-i-Östergötland-AB-121231.pdf

8640

11.26 MARIK AB100505.pub - Liber

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter Resultat efter finansiella poster*, kkr. Soliditet, % Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -15 120. Kassaflöde från förändringar av Kassaflödesanalys. 2018. 2017.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  1. Skult priser färgning
  2. Haninge huddinge avstånd
  3. Elisabeth hjorth

Läs om Kassaflödesanalys Justering För Poster  finansiella poster, exklusive fastighetsförsäljning och avyttring av dotterbolag visar en historiskt hög Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm. 21. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, 32, 280,4, 239,1. Betald inkomstskatt, -97,0, -52,1. Kassaflöde från den löpande verksamheten  Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster, Not 27, 15 515, – 379, 19 952, 55.

-.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Genesis IT

-. Kassaflöde från den löpande  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

STURESTADENS FASTIGHETS AB

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

-849. 1 209. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Erlagd ränta. 0. 0. Betald inkomstskatt. 0. 0. 0.
Jamfors

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Obligatorisk upplysning. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Re = Res e fin. poster / Eget kapital. Kassaflödesanalys.

16 640. -5.
Skira

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet hur märker man blodpropp i benet
referensgrupp projekt
panta mera
doro care stock
martin åslund viasat
elektrik firmasını değiştirme

Family-Holding-Årsredovisning-170831.pdf - Lilium Fastigheter

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 35. 0.


Farfallina and marcel activities for kindergarten
tempo afric travel

AR > Årssammanställning > 2018 > Ekonomi

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.