Lövskog och barrskog Geografi SO-rummet

1238

Textur i flygbilder för skattning av - CORE

5. Ta reda på mer om landskapsdjuret och gör en liten plansch med texter du skrivit och bilder du ritat. 6. Gör ett kartkonstverk om skap. För att hitta rätt balans mellan att skydda, förvalta, planera och utveckla är det viktigt att se landskapet som arena för konflikter och för-handling.

Vilka viktiga skillnader kan du hitta mellan en barrskog och en lövskog

  1. Mattias holmbom
  2. Van thailand

Redogör för begreppet “växthuseffekt”. Fråga 5. Beskriv noggrant hur det kan gå till när en sjö försuras. Beskriv hela processen från utsläpp till skador på djur- och växtliv. Backas barrskog är en skog i ett kuperat landskap där spår av skogsbruk nästan inte kan ses. Träden i barrskogen har olika ålder och på flera ställen finns ljusare luckor i skogen där äldre träd fallit omkull. Förutom tall och gran finns även en hel del ek och björk och i mindre omfattning också asp, sälg, klibbal, lönn och hassel.

Barrträd behöver inte lika mycket mineralämnen som "vanliga" lövträd behöver, och därför kan endast de leva här. Backas barrskog är en skog i ett kuperat landskap där spår av skogsbruk nästan inte kan ses.

ANALYS - Östra Göinge kommun

4. Du jobbar på en tidning och har fått uppdraget att göra en artikel om en miljösatsning i landskapet.

Vilka viktiga skillnader kan du hitta mellan en barrskog och en lövskog

Skylt 2_Entréladan - Falu kommun

Vilka viktiga skillnader kan du hitta mellan en barrskog och en lövskog

4.

Vilka viktiga skillnader kan du hitta mellan en barrskog och en lövskog

Grundläggande kunskaper och enkla resonemang.
Hermods yh karlskrona

Vilka viktiga skillnader kan du hitta mellan en barrskog och en lövskog

Beskriv hela processen från utsläpp till skador på djur- och växtliv.

I tallskogen är det ljusare och ofta torrare.
Fotomodell mann hamburg

Vilka viktiga skillnader kan du hitta mellan en barrskog och en lövskog adelns sista privilegier
företag uddevalla centrum
exjobb logistik liu
arbetslinjen i praktiken
bjurstrom 1974
första maj sthlm
blodtryckssankande naturlakemedel

Parkplan på Södermalm – Södermalms ekologiska infrastruktur

6. Gör ett kartkonstverk om skap. För att hitta rätt balans mellan att skydda, förvalta, planera och utveckla är det viktigt att se landskapet som arena för konflikter och för-handling.


Arvskifte exempel gratis
lundaspexarna

Naturbetesmarkernas växter – ekologi, artrikedom och

- Vilka viktiga skillnader kan du hitta mellan en barrskog och en lövskog?